fbpx

Online učionica za poboljšanje IT vještina osoba starije životne dobi u SBK/KSB

Online učionica za poboljšanje IT vještina osoba starije životne dobi u SBK/KSB
Digitalna pismenost podrazumijeva sposobnost čitanja i razumijevanja informacija koje su dostupne putem interneta ili multimedijskih tekstova, a uključuje razumijevanje slika, zvukova i teksta.

Podijeli

Osoba je digitalno pismena onda kada može izreći mišljenje o nekom izvoru dostupnom online putem, pretraživati internet, upravljati multimedijskom građom ili komunicirati putem mreže.

Za razliku od digitalne pismenosti, informacijska pismenost podrazumijeva skup znanja i vještina pravilnoga pristupanja, vrednovanja i korištenja informacija, upravljanja informacijskim tijekovima kada informacije dolaze iz različitih izvora, uz razumijevanje i primjenu etičkih/pravnih pitanja vezanih za pristup i korištenje informacija.

Informacijska pismenost je u odnosu na digitalnu pismenost širi pojam jer obuhvaća sve informacije, uključujući i one u tiskanome obliku. Još uvijek sve informacije nisu u elektroničkome obliku i zato opseg dostupnoga digitalnog sadržaja je skroman u odnosu na količinu tiskanih izvora.

Europski gospodarski i socijalni odbor je 2016. godine na temelju svojeg mišljenja o Digitalnom stupu rasta: e-stariji građani, potencijal koji predstavlja 25 % evropskog stanovništva dao određene preporuke za osobe treće životne dobi, a koje se tiču korištenja digitalnih i informacijskih tehnologija. U tom dokumentu, između ostalog, odbor preporučava uključivanje starijih osoba u digitalni život i razvoj učinkovitih javnih usluga. Ujedno preporučava i podsticanje pristupa starijih osoba digitalnoj tehnologiji i dostupnosti te tehnologije stjecanjem znanja i vještina kroz cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje, kao i prilagodbu hardvera i softvera te mentorstvo, kako bi se osiguralo uspješno uključivanje starijih osoba.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je prepoznalo važnost digitalne pismenosti kod osoba starije životne dobi, te pružilo podršku Središtu za cjeloživotno učenje za implementaciju projekta „Online učionica za poboljšanje IT vještina osoba starije životne dobi u SBK/KSB“ dodjeljujući sredstva iz dijela prihoda ostvarenih na osnovu naknada za priređivanje igara na sreću iz 2020. godine. Cilj projekta je uspostava online učionice koja će se koristiti za razvoj tehničke kulture, odnosno poboljšanje IT vještina osoba starije životne dobi. Kroz projekat će se vrišiti edukacija osoba starije životne dobi za osnovna znanja korištenja Office programa i interneta, te promocija tehničke kulture. Tim Središta za cjeloživotno učenje će raditi na pomoći starijim osobama u ostvarenju svog potencijala i poboljšanju uvjeta življenja.

Dostupnost informacija i njihova upotreba – nova dimenzija u XXI vijeku

Beneficije korištenja IKT-a u starijoj životnoj dobi/održavanje ili unapređivanje vještina:

  • pomaže u održavanju komunikacije sa članovima obitelji i prijateljima
  • održava psihofizičko zdravlje
  • učenjem novih stvari stvara bolje prilagodbe promjenama koje starenje donosi,
  • pomaže u pronalaženju potrebnih informacija i vijesti (npr. o lijekovima)
  • utiče na prevenciju demencije (studija u SAD-a 2014) – poboljšavanje pamćenja
  • ima značajan i nezavisan pozitivan efekt na kognitivno funkcioniranje
  • utiče na mentalno zdravlje – smanjenje vjerovatnosti pojave depresivnih stanja reduciranjem osjećaja socijalne izolacije i usamljenosti (studija u SAD-a 2014)
  • služi za internet bankarstvo, online trgovina, usluge putovanja, najnovije aktivnosti zajednice, pronalazak ljudi sličnih interesa, dijeljenje znanja…
  • služi i za zabavu

Starije osobe slobodno odlučuju ako i što žele naučiti. Zasigurno će ih zanimati one aktivnosti učenja koje će im donijeti samostalnost, osobnu dobrobit, zdravlje i sigurnost.

Osobama starije životne dobi je potrebno  omogućiti da nastave raditi, razmjenjivati svoja znanja i iskustva, omogućiti im neovisnost i ispunjenost u svakodnevnom životu te ih na taj način držati aktivnima. To se može postići uključivanjem u široki spektar mogućnosti učenja, koje je korisno za gospodarstvo, društvo i pojedinca u smislu pozitivnog psihološkog zdravlja i ishoda socijalnog kapitala.

Sa sve većom dostupnošću IKT-a i razvoja digitalnih usluga u društvu u bližoj budućnosti, teško da će se radno aktivna ili osoba treće životne dobi moći aktivno uključiti u društvene procese bez razvijene digitalne i informacijske pismenosti. Upravo zbog toga Središte za cjeloživotno učenje želi motivirati osobe starije životne dobi i osigurati im potrebnu edukaciju za savladavanje tih vrsta pismenosti te na taj način pokušati smanjiti njihovu društvenu isključenost i ovisnost o drugima.

 

Više o samom projektu, načinu rada i vremenskom okviru, te prijavama za edukaciju, pisati ćemo u narednom periodu.

Prijavite se na SCU Novosti

Budite u toku sa nama, prijavite se na naše novosti.

Pročitaj više

Imate prijedlog, pitanje ili vam je potreban neki savjet?

Na raspolaganju smo vam, slobodno pišite :)

small_c_popup.png

Learn how we helped 100 top brands gain success.

Let's have a chat