Njemački jezik

Škola stranih jezika SCU organizuje tečajeve njemačkog jezika prema pravilima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike, odnosno CEFR - a (The Common European Framework of Reference for Languages).

To zapravo znači da postoji ukupno 6 stupnjeva poznavanja njemačkog jezika, s tim što se A 1 stupanj smatra početnim, dok je C 2 najviši stupanj poznavanja ovog jezika.

Stupnjevi njemačkog jezika prema pravilima CEFR - a

A1 (početni stupanj)

A1 je početni stupanj učenja jezika, a kandidat na ovom nivou znanja treba da je u stanju da prepozna riječi i fraze koje se najčešće koriste u govoru, kao i riječi koje se odnose na njega osobno, njegovu obitelj i okolinu, ali samo pod uslovom da se izgovaraju sporo i jasno, kao i da može da pročita prostije rečenice, poput onih na reklamnim bilbordima i na flajerima. Što se komunikacije tiče, kandidat na ovom nivou znanja može da pita i razumije odgovor, ali samo ukoliko je dobro upoznat sa temom, te da razumije kraće rečenice koje izvorni govornici jezika izgovaraju razgovjetno i relativno sporo, kao i da napiše kraće poruke, popuni osnovne formulare i slično.

Tečajevi njemačkog jezika stupanj A1.1. i A1.2.

A2 (početni viši stupanj)

A2, odnosno početni viši stupanj podrazumijeva da je kandidat sposoban da razumije riječi i izraze koje su često u upotrebi, te da može da učestvuje u razgovoru sa izvornim govornicima jezika i da razumije o čemu govore, iako se na ovom nivou od kandidata ne očekuje da razumije sve riječi i fraze koje se koriste u razgovoru. Može i da čita kraće tekstove, da ih razumije, kao i da prilično lako pronađe relevatne informacije u tekstu te da komunicira o uobičajenim temama koristeći uobičajene fraze kako bi opisao sebe, svoju obitelj, mjesto u kojem živi, govori o svom obrazovanju i poslu. Uz sve to, kandidat na ovom stupnju poznavanja jezika je sposoban i da napiše jednostavna pisma, bilješke i poruke, koje se odnose na njegovo neposredno okruženje.

Tečajevi njemačkog jezika stupnjevi A2.1. i A2.2.

B1 (srednji stupanj)

B1 se smatra srednjim stupnjem poznavanja nemačkog jezika, točnije u pitanju je niži srednji stupanj, a od kandidata se očekuje da može da razumije, ali i učestvuje u razgovoru koji se odnosi na temu koja je njemu bliska, poput onih koje su vezane za njegovo obrazovanje, posao i uopće život koji vodi te da može da razumije osnovni smisao televizijskih i radio emisija koje govore o aktuelnim temama. Kandidat na ovom stupnju znanja može da čita tekstove koji se odnose na njegovo poslovno okruženje, kao i tekstove iz novina, pisma i slično te da može da se snađe u većini situacija koje mogu da se dogode tokom putovanja u zemljama u kojima se govori ovaj jezik.

Tečajevi njemačkog jezika stupnjevi B1.1. i B1.2.

B2 (viši srednji stupanj)

B2 je viši srednji stupanj poznavanja jezika, a kandidat koji posjeduje znanja ovog stupnja je sposoban da razumije razgovor o različitim temama te da prati svakodnevni radio i televizijski program, kao i filmove na njemačkom jeziku bez prijevoda. Također, može čitati i razumijeti novinske članke, knjige i sudjelovati u razgovorima sa osobama kojima je njemački jezik maternji, čak iako mu tema nije poznata, kao i da jasno opiše brojne situacije i stvari koje spadaju u njegovo polje zanimanja, iznese svoje mišljenje o nečemu, te da piše eseje, izveštaje i tekstove u kojima će jasno iznijeti informacije koje su mu dostupne. Na ovom nivou se od kandidata ne očekuje da pravi gramatičke greške, a ako ih čak i napravi, one bi trebalo da su zanemarljive i da ne utiču na kvalitet njegovog pismenog ili usmenog izlaganja.

Tečajevi njemačkog jezika stupnjevi B2.1. i B2.2.

C1 (viši stupanj)

C1 je prvi među višim stupnjevima i prema pravilima CEFR - a se zove niži napredni stupanj. Od kandidata se očekuje da može shvatiti razgovor među izvornim govornicima jezika, čak i kada se ne govori baš precizno, te da nesmetano prati televizijski i radijski program, uz gotovo potpuno razumijevanje. Može i shvatiti duže, komplikovane tekstove, bez obzira da li su u pitanju članci u novinama, časopisima ili literarni tekstovi.

C2 (najviši stupanj)

C2 je ujedno i najviši stupanj. Od kandidata sa višim naprednim stupnjem poznavanja jezika se očekuje da može da razumije svaki razgovor među izvornim govornicima, bez obzira na njegov kvalitet, kvantitet, brzinu govora i temu, te da čita nesmetano svaku vrstu tekstova koji su napisani na njemačkom jeziku i da ih razumije u potpunosti. Kandidat na ovom nivou znanja poseduje bogat rječnik, pa čak i ukoliko u razgovoru ne može da se sjeti precizne riječi ili izraza, zahvaljujući dobrom poznavanju vokabulara će lako zamijeniti riječ, tako da se u razgovoru to neće ni primjetiti, a trebalo bi da je sposoban i da piše sve vrste tekstova.

Najbolji uvjeti i kvalitet za svakog polaznika cilj su našeg tima. Vaš zadatak je samo da se prijavite, navedete svoje želje i mogućnosti, a mi smo tu da pronađemo rješenje.

TRAJANJE TEČAJA: 40 sati (dva puta tjedno po dva školska sata) CIJENA: 150KM

MOGUĆNOST PLAĆANJA NA RATE!