PLANIRAŠ STUDIRATI U HRVATSKOJ? Onda ove stvari moraš znati!

Pred vama se nalazi posljednjih nekoliko mjeseci srednjoškolskog obrazovanja. Već uveliko razmišljate koji fakultet upisati. Brinete se da li ćete moći upisati onaj koji ste planirali. Sve to muči jednog srednjoškolca koji će uskoro postati brucoš.

Ukoliko planirate svoje obrazovanje nastaviti na nekom od studija u Hrvatskoj, onda morate znati sljedeće stvari!

Početak prosinca označio je i početak prijava ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018. za sve maturante i one koji će na proljeće polagati navedeni ispit. Prijave završavaju 15. veljače 2018. godine u 12.00 sati, a NCVVO naglašava da su prijave u sustav različite za pojedine kategorije kandidata te upozoravaju maturante da prate stranice NCVVO-a i portala Postani student na kojima su objavljeni priručnici o prijavi te svi važni datumi rokovi.

Na stranicama Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavljen je i Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2017./2018. Polaganje prvog ispita (glazbena umjetnost) zakazano je za 7. lipnja 2018. godine dok je hrvatski jezik (test A i B razine) na rasporedu 18. lipnja. Esej se piše dan kasnije, a matematika (također obje razine) 27. lipnja.

Na državnoj maturi svaki bod je važan. Počni s pripremama na vrijeme!

Uz Kalendar polaganja ispita objavljene su i sve ostale upute za učenike u redovnom sustavu obrazovanja, za pristupnike koji su srednje obrazovanje završili od 2010. do 2017. godine, za pristupnike koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih te za pristupnike koji su strani državljani, koji srednje obrazovanje završavaju u inozemstvu ili su ga završili prije 2010. godine.

Od čega se sastoji državna matura?

Državna matura se sastoji od obaveznih i izbornih predmeta. Sadržaj ispita za pojedine predmete objavljuje Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u ispitnim katalozima i oni su temeljeni na gimnazijskom programu.

Šta se sve boduje prilikom upisa na fakultet u Hrvatskoj?

  • Opći rezultati u svim razredima srednje škole
  • Rezultati na ispitima državne mature
  • Dodatne provjere znanja
  • Posebna postignuća poput natjecanja

Kako se pripremiti za državnu maturu?

  • Počni se intezivno pripremati
  • Napravi svoj kalendar učenja i ponavljanja pojedinih predmeta
  • Uključi fizičku aktivnost u svoj dnevni raspored
  • Dobro se naspavaj