Digitalni marketing

Reklamiranje na internetu je danas OBAVEZNO za svaki uspješan biznis, start-up i svakog ko želi da se bavi prodajom na online tržištu. Internet marketing je prisutan već duži niz godina i svakim danom je sve više u upotrebi.

Veliki je broj studija koje su pokazale kako sve više potrošača odlazi na internet i društvene mreže kako bi se više informisali o proizvodu prije nego donesu odluku o kupovini.

UPOZORENJE: Vaša konkurencija je odavno već prisutna na društvenim mrežama? Šta vi čekate?

Daju li Vaše reklamne kampanje željene rezultate?

Facebook je dosta pojednostavio svoj sistem reklamiranja u odnosu na svoje početke, tako da i najveći laik sada može pustiti reklamu na Facebooku. Tada i nastaje problem, kada laik pusti reklamu, pa ne zna šta je pustio, kome je pustio, kojoj publici, koliko je pustio reklame, ko je vidio reklamu, koliko je potrošio sredstava, da li je ostvario ikakve rezultate i slično...

"DANAS SE MNOGI REKLAMIRAJU NA INTERNETU, ALI MNOGI I NE ZNAJU DA SE REKLAMIRAJU"

Želimo svojim polaznicima ponuditi jedan inovativan tečaj, koji će im pomoći da na internetu, društvenim mrežama prvenstveno, pronađu kupce za svoje proizvode!