Megaphone icon for news section
O nama
Središte za cjeloživotno učenje (SCU) je nevladina udruga, registrirana 31.08.2015. Vođeni našom misijom i vizijom provodili smo brojne aktivnosti i inicijative vezane za cjeloživotno učenje usmjerene prema ljudima kojima je potrebna kontinuirana edukacija i prilagođavanje brzim promjenama u društvu.
Tijekom proteklih godina SCU intenzivno provodi edukacijske programe iz oblasti poduzetništva, IT-a, digitalnog marketinga i stranih jezika. Naši suradnici / predavači izuzetno profesionalno i nesebično prenose znanje koje su stekli dugogodišnjim obrazovanjem, radom, učešćem na konferencijama, seminarima i radionicama, a u okviru istih ili sličnih obrazovnih područja.
Iskustvo naše udruge se temelji na provođenju različitih projekata, obuka, tečajeva i edukacijskih programa koji su bazirani na stručno pripremljenom planu rada, podijeljenom u module i razine koje su usklađene sa EU i međunarodnim standardima. U partnerstvu sa organizacijama iz Njemačke i Hrvatske realizovali smo dva projekta u okviru programa Erasmus+ koji su vezani za edukaciju i inkluzivnu razmjenu mladih. Trenutno implementiramo projekat „Mladi poduzetnici agenti promjena u digitalnom dobu“ koji je podržan od strane ambasade SAD sa fokusom na IT poduzetništvo i mlade. Pored toga intenzivno razvijamo projekte koji će doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja u BiH kroz proces digitalne transformacije kako bi se unaprijedili poslovni procesi poduzeća u svrhu modernizacije poslovanja u svim privrednim granama.
SCU svoje edukativne programe provodi u dvije manje i jednoj velikoj učionici, velikoj sali za konferencije i malom administrativnom uredu. U našim prostorijama također organiziramo seminare, okrugle stolove, konferencije, promocije, skupštinske sastanake i druge događaje u suradnji sa partnerskim udruženjima i institucijama.
Vaš SCU tim
DOJMOVI
Megaphone icon for news section
Galerija
1
2
3